SZOLGÁLTATÁSAINK

Könyvelés

 • Könyvelésünk során a következõ számviteli feladatokat vállaljuk:
 • Számviteli rendszer felépítése
 • Könyvelési rendszer kialakítása, átvétele, illetve mûködtetése
 • Bizonylatok nyilvántartása és könyvelése
 • Vevõi és szállítói számlák könyvelése
 • Vámhatározatok könyvelése
 • Készpénzes számlák könyvelése
 • Bankbizonylatok könyvelése
 • Bérfeladás könyvelése
 • Tárgyi eszközök és immateriális javak könyvelése
 • Készlet könyvelése
 • Adók könyvelése, nyilvántartása
 • Házipénztár vezetése és bizonylatolása
 • Analitikus nyilvántartások vezetése
 • Készlet nyilvántartás
 • Tárgyi eszköz nyilvántartás
 • Követelések kezelése
 • Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása
 • Év végi zárlati munkák elvégzése
 • Mérleg
 • Eredménykimutatás
 • Cash-flow
 • Üzleti jelentés
 • Kiegészítõ melléklet
 • Könyvvizsgálat levezetése

Mindezek elvégzése a szerzõdésben és az ÁSZF szerinti idõre és módon.

Könyvvizsgálat

 • Beszámolók hitelesítése a magyar és nemzetközi számviteli standartok alapján:
 • Vagyonmérleg készítése
 • Vagyonleltár készítése
 • Átalakulások levezénylése

 

Adótanácsadás


Írásos tanácsadás az alábbi adók és alkalmazások tekintetében:

 • Általános forgalmi adó
 • Személyi jövedelem adó
 • Társasági adó
 • Helyi iparûzési adó
 • Magánnyugdíjpénztári törvények
 • Nyugdíj és egészségbiztosítás
 • KSH
 • Átalakulás, beolvadás, kivállás stb...
 • Cégjog
 • Külföldiek ÁFA visszatérítése
 • Adóoptimalizálás
 • Önellenõrzés
 • Képviselet adóeljárásokban
 • Adóztató hivatali kapcsolattartás

 

Bérszámfejtés, munkaügy

 • Havi rendszeres bérszámfejtés az ide vonatkozó törvények alapján:
 • Bérek kifizetése, átutalása
 • Bérjegyzékek postázása, titkos bérjegyzék készítése
 • Bérelszámolással és társadalombiztosítással összefüggõ bevallásokelkészítése, illetve ezekhez való adatszolgáltatás
 • Magánnyugdíjpénztári bevallások, jelentések készítése
 • Munkaügyi és egyéb statisztikai adatszolgáltatás
 • Dolgozók beléptetése
 • Bérek kifizetése, átutalása
 • Kilépõ dolgozók adatszolgáltatása
 • Egyéb munkaügyi feladatok ellátása
 • Bérek, járulékok, prémiumok, napidíjak, személyi jelleg? kifizetések stb...elszámolása,
 • Levonások kezelése
 • Kötelezõ nyilvántartások vezetése
 • Bérfeladás elkészítése
 • Társadalombiztosítási ügyintézés
 • Táppénzzel, gyed-el, gyes-el kapcsolatos feladatok elvégzése, ügyintézés
 • Munkaszerzõdések és azok módosításainak elkészítése

 

Pénzügyi feladatok ellátása

 • Vevõ számlák kiállítása
 • Szállítószámlák utalása papíralapon vagy elektronikusan banktól függetlenül
 • Követelések kezelése
 • Kötelezettségek követése

 

Oktató filmek készítése


Szolgáltatásainkat szükség esetén helyszínen is elvégezzük, szükség esetén technikai eszközök biztosításával.

 

Ön jelenleg itt tartózkodik: